Diplomatic staff

 

  • Kochkorbaev Sagynbek Abdumutalipovich – Deputy Head
  • Primkulov Sulaiman Zholdoshbekovich - Counsellor
  • Amanbay uulu Sanzhar – Second secretary
  • Olzhobaev Nurgazy Olzhobaevich – Attache
  • Shanyev Iliyaz Sheralievich - Attache 
  • Maksutov Ulukbek Kalilovich - Leading Specialist