Заявление Министерства иностранных дел Кыргызской Республики от 16 октября 2020 года

215

https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/zayavlenie-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki-ot-16-oktyabrya-2020-goda--