Документерди таануу жана суратып алдыруу

Кыргыз Республикасынан суратып алуу үчүн талап кылынган документердин тизмеси:

1. КРнын аймагында соттолбогону туралуу справка:

- документи суратып алуу үчүн толтурулган анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), бар болгон учурда;

- туулгандыгы туралуу күбөлүк;

- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү туралуу күбөлүк;

- никенин катталгандыгы жөнүндө күбөлүк.

2. Никенин катталбагандыгы туралуу справкалар:

- документи суратып алуу үчүн толтурулган анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), бар болгон учурда;

- туулгандыгы туралуу күбөлүк;

- нике бузуу жөнүндө күбөлүк, мурун нике бузулган учурда.

3. Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык эмес экендиги туралуу справка:

Арызга төмөнкү документерди тиркөө керек:

  1. арыз ээсинин өздүгүн тастыктаган документердин (паспорт же туулгандыгы туралуу күбөлүк) түп нускасы же көчүрмөсү;
  2. толук автобиографиясы;
  3. ак фондо 4×6 см өлчөмүндө түстүү эки сүрөт;
  4. Украинанын аймагында туруктуу түрдө жашагандыгын тастыктоочу төмөнкү документтердин бири (каттоо белгиси бар паспорту, жашаган жеринен маалымкат;
  5. үй-бүлөсү бар болгондугу туралуу документ (никеге туруу жөнүндө күбөлүк, туулгандыгы туралуу күбөлүк);
  6. консулдук кызмат көрсөтүү үчүн каражаттарды төлөө ырастамасы.

Жарандык маселелеси тууралуу маалым кат алуу үчүн анкета

ЖААК маселелери боюнча маалым кат алуу үчүн анкета

Жарандын соттолбогондугу тууралуу маалым кат алуу үчүн анкетасы