Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу

Dr. Erdős Endre - Кыргыз Республикасынын Венгриядагы Ардактуу консулу 

Károly körút 25, 1075 Budapest, Hungary
Телефону: +361 359 1826, +3630 951 0732
Электронндук дареги: office@kyrconsul.huconsul@kyrconsul.hu