Кыргыз Республикасынын БУУнун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча уюму менен эл аралык кызматташуусу

8-апрель 1993-жылы Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча Уюмунун мүчөсү болду (ЮНИДО)

1966-жылы ноябрда түзүлгөн ЮНИДО, туруктуу өнүгүү, экономикалык, коомдук жана экологиялык милдеттерин ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн негизги шарты болуп саналат, көп түрдүү жана туруктуу өнөр жай өнүктүрүү аркылуу жакырчылыкты жоюуга багытталган.

Атап айтканда, жергиликтүү өз өндүрүшүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, ошондой эле, соода мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу аркылуу Кыргызстандын ЮНИДО аракети, кайра жаралуучу энергия, агробизнес жана агроөнөр жайды кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө багытталган.

Башкы директору Ли Йонг эки ирет Кыргызстанга 2014-жылдын июнунда 2017-жылы иш сапарынын алкагында келип, жолугушуулар жогорку денгээлде өткөрүлдү.

Азыркы кезде бул уюм Кыргыз Республикасынын Өлкө менен өнөктөштүк долбоору (ПСП) эске алуу менен жана туруктуу өнөр жайын өнүктүрүүгө, ЮНИДО жана өнөр жай өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу жана программасын даярдоо ачылыш стадиясында турат.

Бүгүнкү күнгө чейин, Кыргыз Республикасында, 5 узак мөөнөттүү өнөр жай өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырылат. Долбоорлордун бири ПСП болуп саналат.

"Кырчын" жайлоосунда, "3-Бүткүл дүйнөлүк Көчмөндөр оюндары" бир бөлүгү катары, ЮНИДО уюмунун колдоосу менен Кыргыз Республикасында даярдалган боз буюмдардын бири-жылы алып, ошондой эле ПСП боюнча маалымат берет.

13-апрелинде 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы Кыргыз Республикасынын Вена эл аралык борборунда Кыргыз Республикасынын ЕККУдагы Туруктуу өкүлү, Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Джусупов Бакыт ишеним грамотасын Ли Йонг, ЮНИДОнун Генералдык директоруна тапшырды.

  • 8-апрель 1993-жылы Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча Уюмунун мүчөсү болду (ЮНИДО) 
1966-жылы ноябрда түзүлгөн ЮНИДО, туруктуу өнүгүү, экономикалык, коомдук жана экологиялык милдеттерин ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн негизги шарты болуп саналат, көп түрдүү жана туруктуу өнөр жай өнүктүрүү аркылуу жакырчылыкты жоюуга багытталган.
  • 8-апрель 1993-жылы Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча Уюмунун мүчөсү болду (ЮНИДО) 
1966-жылы ноябрда түзүлгөн ЮНИДО, туруктуу өнүгүү, экономикалык, коомдук жана экологиялык милдеттерин ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн негизги шарты болуп саналат, көп түрдүү жана туруктуу өнөр жай өнүктүрүү аркылуу жакырчылыкты жоюуга багытталган.