Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу тууралуу

Эндрё Эрдош – Кыргыз Республикасынын Мажаристандагы Ардактуу консулу

Будапешт шаары, Почталык индекси 1075, Кароли көч. 25, 5/2

Байланыш телефону (+36) 1 359-1826,

E-mail: consul@kyrconsul.hu       erdos.endre@gmail.com