Нотариалдык маселелер

Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасынын элчилиги өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде нотариалдык иш аракеттерин жүргүзөт. Өзгөчө элчилик Кыргыз Республикасында ишеним көрсөтүүчүнүн атынан укуктук иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн ишеним каттарды жана арыздарды тастыктайт.
Нотариалдык иш аракеттер Кыргыз Республикасынын Исламабад шаарында жайгашкан элчилигинде кайрылуучунун өздүк катышуусу менен төмөнкү документтердин негизинде ишке ашырылат.

 1. Фамилия, аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефонун, электрондук дарегин толук көрсөткөн жана керектүү нотариалдык документти сураган кайрылуу.
 2. Кайрылуучунун Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорту.
 3. Ишеним көрсөтүлүп жаткандын Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү.
 4. Суралып жаткан документтин түрүнө жараша төмөнкү документтер талап кылынат:
  – Жашы жети элек баланы чет өлкөдө коштоп жүрүү учурунда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жана жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү. 
  – Кыймылдуу же кыймылсыз мүлктөрдү башкарууга укук берип жаткан учурда каралып жаткан мүлккө укугун далилдеген документтер (техпаспорт, үй китепчеси, авто унаанын техпаспорту, сатуу-алуу келишими ж.б.у.с).

Кыргыз Республикасынын "Нотариалдык жөнүндө" мыйзамдын 31-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Консулдук уставынын 38-пунктуна ылайык консул төмөнкүдөй нотариалдык аракеттерди кылат:

 • Кыргыз Республикасынын аймагындагы болгон кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимдерден тышкары бүтүмдөрдү күбөлөндүрөт;
 • мурасталуучу мүлктү коргоого карата чара көрөт;
 • мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк берет;
 • жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүштү менчиктөө укугу жөнүндө күбөлүк берет;
 • документтердин жана алардын көчүрмөлөрүнүн аныктыгын күбөлөндүрөт;
 • документтерге коюлган колдордун аныктыгын күбөлөндүрөт.
 • бир тилден экинчи тилге которулган документтердин тууралыгын күбөлөндүрөт;
 • граждандын тирүү жүргөндүгүн күбөлөндүрөт;
 • граждандын белгилүү бир жерде жүргөндүгүн күбөлөндүрөт;
 • граждандын фото сүрөттөгү адам менен окшоштугун күбөлөндүрөт;
 • документтер көрсөтүлгөн убактытты күбөлөндүрөт;
 • акчалай сумманы жана баалуу кагазды депозитке кабыл алат;
 • аткаруу жазууларын жүргүзөт;
 • документтерди сактоого кабыл алат;
 • далилдерди камсыз кылат;
 • деңиз каршылык билдирүүлөрүн жүргүзөт.