Дипломаттык курам

1. Бейшембиев Эрик Айдарканович - Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси

2. Айбек Тилебалиев - Кеңешчи

3. Сабина Мухамедьянова - Үчүнчү катчы