Дипломатиялык миссиянын башчысы

Бейшембиев Эрик Айдарканович

Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси

Туулган жылы: 21-май, 1963

Туулган жери: Фрунзе шаары

Билими: Жогорку, тарых илимдеринин кандидаты, Эл аралык укук боюнча магистри

Улуту: кыргыз;

Тил билүүсү: кыргыз, орус, англис

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарында эмгек ишмердиги:

1994-жылдан 1997-жылга чейин - Тышкы иштер министрлигинин Консулдук Департаментинин биринчи катчысы;

1997-жылдан 1999-жылга чейин - Малайзиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин консулу.

2000-жылдан 2003-жылга чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызматынын биринчи катчысы, Консулдук кызматтын башчысынын орун басары.

2003-жылдан 2005-жылга чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин эл аралык укук департаментинин  башчысы ;

2005-жылдан 2009-жылга чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаментинин башчысы.

2010-жылдан 2012-жылга чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин КМШ департаментинин директорунун орун басары.

2012-жылдан баштап 2016-жылга чейин - Биринчи саясий департаментинин директору.

2016-жылдан баштап 2017-жылга чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык укук департаментинин башчысы.

2017-жылдын январынан тартып - Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси