Жарандык маселелер

Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 21-майында кабыл алынган №70 "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" мыйзамынын 6-беренесинин экинчи бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын жаранынын башка чет мамлекеттин жарандыгын алуусу Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтотулушуна алып келбейт.

Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби эмиратында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу байланышкан маселелер (жарандыкты кабыл алуу, жарандыктан чыгуу ж.б.) боюнча Кыргыз Республикасынын Элчилигине кайрылуу мүмкүн.