Кызмат

Кыргыз Республикасынын Новосибирск шаарындагы Башкы консулдугунда жалпы жарандык чет өлкөлүк паспортторду тариздөө тартиби.

Документтерди кабыл алуу, тариздөө, берүү, КРнын жаранынын 2006-жылдык үлгүсүндөгү жалпы жарандык чет өлкөгө чыгуучу паспортун (мындан ары - жалпы жарандык паспортун) даярдап чыгаруу тартиби КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнунда бекитилген №332чи "Документтерди кабыл алуу, тариздөө, берүү, каттоо, КРнын жаранынын жалпы жарандык паспортун даярдап чыгаруу жана жекелештирүү жөнүндөгү" Жободо (инструкцияда)аныкталган.

Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун тариздөө үчүн төмөндөгү документтерди..тапшыруу..зарыл:

1) Биринчи жолу жарандык паспортун алуучу жаран үчүн:
туулгандыгы тууралуу күбөлүк, социалдык коргоо күбөлүгү;

2) паспортту жоготкондугуна байланыштуу жалпы жарандык паспортун алмаштыруучу жаран үчүн:социалдык коргоо күбөлүгү (эгер болсо),туулгандыгы тууралуу күбөлүк, паспортту жоготкондугуна жана анын себептеринин түшүндүрмөсү бар арыз-түшүндүрмө;
жүргөн мамлекеттин укук-коргоо органдары тарабынан берилген паспортту жоготкондугун тастыктаган документ;

3) 16 жашка жетпеген өспүрүмгө жалпы жарандык паспортту тариздөөдө төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
ата-эненин никеси катталгандыгы (бузулгандыгы) тууралуу күбөлүк, ата-эненин жалпы жарандык паспорту, социалдык коргоонун күбөлүгү.

Эгерде ата-эненин бирөө чет өлкөнүн жараны болсо, анын 16 жашка жетпеген өспүрүмгө жалпы жарандык паспортту тариздөөдө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугун тапшыруу зарыл.

Жаңы жалпы жарандык паспортту алаарда, жарандын мурунку жалпы жарандык паспорту тапшырылыш керек.

Жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси:

– жалпы жарандык паспорт жоголуп кеткен учурда:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Документтин жоголгондугунун себеби баяндалган арыз-түшүндүрмө;
 4. Документтин жоголгондугун тастыктоочу РФнын укук коргоо органдарынан берилген документ;
 5. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 6. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– паспорттун мөөнөтү өтүп кеткенде, булганып жараксыз болгондо, же жеке маалыматтар өзгөртүүгө байланыштуу:

 1. КРнын жаранынын паспорту (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– 16 жашка чыккан жарандын жана 16 жашка чыга элек балдардын алгачкы паспорт алуусу:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. Миграциялык карта, РФнын аймагында каттоосу (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Ата-энелеринин паспорттору + көчүрмөсү;
 4. Ата-энелеринин жарандыктары ар кандай болгон учурда, баласынын КРнын паспортун алууга чет өлкөлүк атасынын же энесинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу;
 5. Ата-энелеринин никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– эгерде жаран мурун КРнын жалпы жарандык паспортун ала элек болсо жана паспорту-ID-картасы болсо:

 1. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

КРнын жарандыгына тиешелүү/тиешелүү эместигин аныктоочу документтердин тизмеси

 1. Арыз берүүчүнүн документинин же анын жеке инсандыгынырастоочу паспорттун түп нускасы же көчүрмөсү;
 2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 3. Жашаган жеринен маалым-кат;
 4. Өмүр баяны;
 5. 4х6 көлөмүндөгү фото сүрөт 2 даана (кара-ак түстө болушу мүмкүн).

Кыргызстандын жарандыгынан чыгууну тариздөө үчүн документтердин тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу тууралуу арыз-анкета үч нускада;

2) туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө);

3) нике тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө) – никеде турган жарандар үчүн;

3.1.) никени ажыратуу тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – никеси ажыраган жарандар үчүн;

3.2.) жолдошунун (жубайынын) өлүмү тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – жесир жарандар үчүн;

3.3.) жолдошунун (жубайынын) өлүмүн же дайынсыз жоктугун таануучу соттун чечими (түп нуска + 3 көчүрмө) – тийиштүү учурларда;

4) Салык төлөө боюнча карызынын жоктугу тууралуу Кыргыз Республикасынын салык органдарынын документи (арыз берүүчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында акыркы жашаган жеринен берилет) (түп нуска + 3 көчүрмө);

5) КРнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6) РФнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6.1.) Россиянын ИИМнин МКББна (Миграциялык кызмат боюнча Башкы башкармалык) РФнын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу билдирүү (түп нуска + 3 көчүрмө)

 – РФнын жарандыгына ээ эмес жарандар үчүн;

7) 4×6 см көлөмүндөгү ак фондогу үч түстүү фотосүрөт;

Кыргыз Республикасынын Екатеринбург шаарындагы Башкы консулдугунда жалпы жарандык чет өлкөлүк паспортторду тариздөө тартиби.

Документтерди кабыл алуу, тариздөө, берүү, КРнын жаранынын 2006-жылдык үлгүсүндөгү жалпы жарандык чет өлкөгө чыгуучу паспортун (мындан ары - жалпы жарандык паспортун) даярдап чыгаруу тартиби КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнунда бекитилген №332чи "Документтерди кабыл алуу, тариздөө, берүү, каттоо, КРнын жаранынын жалпы жарандык паспортун даярдап чыгаруу жана жекелештирүү жөнүндөгү" Жободо (инструкцияда)аныкталган.

Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун тариздөө үчүн төмөндөгү документтерди..тапшыруу..зарыл:

1) Биринчи жолу жарандык паспортун алуучу жаран үчүн:
туулгандыгы тууралуу күбөлүк, социалдык коргоо күбөлүгү;

2) паспортту жоготкондугуна байланыштуу жалпы жарандык паспортун алмаштыруучу жаран үчүн:социалдык коргоо күбөлүгү (эгер болсо),туулгандыгы тууралуу күбөлүк, паспортту жоготкондугуна жана анын себептеринин түшүндүрмөсү бар арыз-түшүндүрмө;
жүргөн мамлекеттин укук-коргоо органдары тарабынан берилген паспортту жоготкондугун тастыктаган документ;

3) 16 жашка жетпеген өспүрүмгө жалпы жарандык паспортту тариздөөдө төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
ата-эненин никеси катталгандыгы (бузулгандыгы) тууралуу күбөлүк, ата-эненин жалпы жарандык паспорту, социалдык коргоонун күбөлүгү.

Эгерде ата-эненин бирөө чет өлкөнүн жараны болсо, анын 16 жашка жетпеген өспүрүмгө жалпы жарандык паспортту тариздөөдө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугун тапшыруу зарыл.

Жаңы жалпы жарандык паспортту алаарда, жарандын мурунку жалпы жарандык паспорту тапшырылыш керек.

Жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси:

– жалпы жарандык паспорт жоголуп кеткен учурда:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Документтин жоголгондугунун себеби баяндалган арыз-түшүндүрмө;
 4. Документтин жоголгондугун тастыктоочу РФнын укук коргоо органдарынан берилген документ;
 5. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 6. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– паспорттун мөөнөтү өтүп кеткенде, булганып жараксыз болгондо, же жеке маалыматтар өзгөртүүгө байланыштуу:

 1. КРнын жаранынын паспорту (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– 16 жашка чыккан жарандын жана 16 жашка чыга элек балдардын алгачкы паспорт алуусу:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. Миграциялык карта, РФнын аймагында каттоосу (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Ата-энелеринин паспорттору + көчүрмөсү;
 4. Ата-энелеринин жарандыктары ар кандай болгон учурда, баласынын КРнын паспортун алууга чет өлкөлүк атасынын же энесинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу;
 5. Ата-энелеринин никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– эгерде жаран мурун КРнын жалпы жарандык паспортун ала элек болсо жана паспорту-ID-картасы болсо:

 1. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

КРнын жарандыгына тиешелүү/тиешелүү эместигин аныктоочу документтердин тизмеси

 1. Арыз берүүчүнүн документинин же анын жеке инсандыгынырастоочу паспорттун түп нускасы же көчүрмөсү;
 2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 3. Жашаган жеринен маалым-кат;
 4. Өмүр баяны;
 5. 4х6 көлөмүндөгү фото сүрөт 2 даана (кара-ак түстө болушу мүмкүн).

Кыргызстандын жарандыгынан чыгууну тариздөө үчүн документтердин тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу тууралуу арыз-анкета үч нускада;

2) туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө);

3) нике тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө) – никеде турган жарандар үчүн;

3.1.) никени ажыратуу тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – никеси ажыраган жарандар үчүн;

3.2.) жолдошунун (жубайынын) өлүмү тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – жесир жарандар үчүн;

3.3.) жолдошунун (жубайынын) өлүмүн же дайынсыз жоктугун таануучу соттун чечими (түп нуска + 3 көчүрмө) – тийиштүү учурларда;

4) Салык төлөө боюнча карызынын жоктугу тууралуу Кыргыз Республикасынын салык органдарынын документи (арыз берүүчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында акыркы жашаган жеринен берилет) (түп нуска + 3 көчүрмө);

5) КРнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6) РФнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6.1.) Россиянын ИИМнин МКББна (Миграциялык кызмат боюнча Башкы башкармалык) РФнын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу билдирүү (түп нуска + 3 көчүрмө)

 – РФнын жарандыгына ээ эмес жарандар үчүн;

7) 4×6 см көлөмүндөгү ак фондогу үч түстүү фотосүрөт;