Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу тууралуу

Канада

Окунева Александра Владимировна
Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу, провинция Квебек, Канада
359 10th avenue, Lachine
Quebec, Canada, H8S3E4
lesvacanciers@videotron.ca
Телефону: (514) 403-4692
Моб. телефону: (514) 267-9474