Соода-экономикалык кызматташтык

Соода-экономикалык кызматташуу

КРсы менен РФнын ортосундагы өз ара аракеттердин артыкчылыктуу багыттарынын бири кыргыз-россиялык соода-экономикалык кызматташууну кеңейтүү жана өнүктүрүү болуп саналат. Кыргыз-россиялык экономикалык кызматташууну кеңейтүү жана өнүктүрүү максаттарында тараптар Соода-экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиянын иши пайдаланылат.

Соода-экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиянын жыйындарынын алкагында Тараптардан эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле соода, инвестиция, билим берүү, маданият, энергетика, өнөр жай, саламаттыкты сактоо, туризм, айыл чарба, аймактар аралык кызматташуу,

мунай зат тармактары боюнча өз ара аракеттерди өнүктүрүү жана активдештирүүнүн келечектүү багыттары иштелип чыгып, талкууланат. Соода-экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 30-мартында Москва шаарында өтүп, анда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда экономикалык кызматташуунун 2018-2021-жылдарга карата Программага кол коюлган.

КРнын ЭМнин жана Элчиликтин катышуусу менен көргөзмө, жарманке форматында КРна инвестиция тартуу жана РФнын рынокторуна кыргыз товарларын жылдыруу, Кыргызстандын туристтик, инвестициялык жана экспорттук потенциалын сунуштоо  максатында бир иш-чаралар өткөрүлүп турат. Кыргыз Республикасынын  инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, Кыргызстандын экспортерлору, Кыргыз Республикасында  геолгиялык чалгындоо жана тоо кендерди казып, иштетүүгө пайдаланууга берүүгө лицензия укугун алуу боюнча конкурстар/аукциондор тууралуу Элчилик тарабынан системалуу түрдө жарыяланып, кабарланып турат.

КРнан РФсына экспорттоонун негизги багыттары: кийим жана ага тиешелүү буюмдар, азык-түлүк жана айыл чарба сырьелору (жашылча жана жемиш, сүт азыктары, тамеки); электротехникалык жабдуулар, ар кандай запастык тетиктер, (алардын ичинде ток күчөтүүчү лампалар, радиатор; мунай зат продуктылар; пахта-жип; бүкүлү металлдар жана калдыктар).

РФнан КРсына импорттоонун негизги багыттары: химия өндурүшүнүн продукциялары (фармацевтикалык продукция, пластмасса, резина жана алардан жасалган буюмдар, самын, кир жуучу каражаттар, парфюм-косметикалык, органикалык жана органикалык эмес химиялык заттардан жасалган буюмдар ж.б.); мунай зат продуктылары, азык-түлүк жана айыл чарба сырьелору; металлдар жана алардан жасалган буюмдар, жыгач жана андан жасалган буюмдар, машина куруу продукциялары (жабдуулар жана мехникалык тетиктер, электротехникалык жабдуулар, жер алдында жүрүүчү транспорт каражаттары жана алардын тетиктери, ар кандай аппараттар); кагаз жана картон.

2018 – жылдын январь-октябрь айларында КРсы менен РФнын товар жүгүртүүсүнүн көлөмү (РФнын ФБКнын маалыматы боюнча) 1561,0 млн. АКШ долларын түзгөн(2017 -жылы – 1314,3 млн. долл.), анын ичинде экспорт – 199,9 млн. долл. (2017 –жылы  – 163,0 млн. АКШ  долл.), импорт РФдан - 1361,1 млн. долл. (2017-жылы. – 1551,3 млн. АКШ долл.). Эки тараптуу сооданын жүрүшүнүн өсүүсү бул мезгилде 2017-жылга салыштырмалуу 18,8% пайызга өскөн, ошондой эле кыргыз экспортунун өсүүсү  22,6 %ды түзгөн.

Мындай сооданын жүрүшүн сактоодо 1,7-1,8 млрд. АКШ доллар көлөмүндөгү көрсөткүчкө жетишүүгө болот.

Инвестициялык кызматташуу

Россиядан түз инвестициянын кирүүсү 2018 -жылы бир аз жогорулап, 26,5 млн.АКШ долларын түздү. (2017 – жылы 23,9 млн. АКШ долл.).  Россиядан түз инвестирлөөнүн талдоосу бирдей эмес динамиканы көрсөтүүдө, инвестициянын өскөн убактысы 2015-жылга туура келет, бул жылы 515488,0 миң АКШ долларын түзгөн. (бул негизинен РКӨФ аркылуу келген), 2016-жылы 2 эсе төмөндөгөн, ал эми 2017-жылы 12 эсе төмөндөгөн.

РФда иштеген эмгек мигранттарынын акча которуусу социалдык-экономикалык кырдаалда бир топ маанилүү болуп саналат.

Үстүбүздөгү жылы КРнын эмгек мигранттарынын РФнан салган акча каражаттарынын суммасы 2017-жылга салыштырмалуу көбөйгөнү байкалууда (2018-жылдын январь-октябрь айларында 2201,7 млн. АКШ доллар көлөмүндө, ал эми 2017 – жылы 834,5  млн. доллар болгон).