Укуктук базасы

Укуктук база - эки өлкө ортосундагы  дипломатиялык мамилелери түзүлгондөн баштап  жакшы алкакта түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин, тараптар,  транспорт, бажы, соода-экономикалык  тармагында, билим берүү, аймактарында, Эл аралык кызматташтыкта, маданият, туризм жаатында, баңги затка  каршы күрөшүү боюнча ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн зарыл болгон укуктук негизде түзүлгөн 55 мамлекеттер аралык документтер менен 41 министрликтер аралык келишимге кол коюлган.