Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү