Кызмат

Чет өлкөдөгү мекемелерде жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги:

- чет өлкөдөгү мекеменин кызматкери тарабынан толтурулуучу анкета-арыз;

- кагазда толтурулган анкета-арызды тариздөө үчүн бетинин сүрөттөлүшү даана чыгарылган, ак фондогу, жалтырак кагаздагы, өлчөмү 4x6 см болгон 2 түстүү фотосүрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жалпы жарандык паспортту тариздөө, даярдоо жана берүү үчүн төлөгөндүгүн ырастоочу квитанция (мамлекеттик алым чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык мамлекеттик алымды төлөөдөн бошотулган адамдар мамлекеттик алымды төлөшпөйт).

Жогоруда аталган документтерге кошумча катары төмөнкүдөй документтер берилет:

1) 16 жашка чыга элек адамдын ата-энесинин бири же башка мыйзамдуу өкүлү кайрылган учурда:

- 16 жашка чыга элек адамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;

- 16 жашка чыга элек адамдын ата-энесинин бири же башка мыйзамдуу өкүлү тарабынан толтурулган жана колу коюлган арыз (арызда жалпы жарандык паспортту алуунун себеби баяндалат).

Эгерде арыз ээсинин ата-энесинин бири чет мамлекеттин жараны болсо, 16 жашка чыга элек жаранга жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн анын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн, апостиль коюлган же легалдаштырылган макулдугун берүү зарыл, эгерде бул жол-жобо Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен каралса;

2) 16 жашка чыккан адам кайрылганда:

- 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (болсо) же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

3) жалпы жарандык паспортун алмаштырып жаткан жаран кайрылганда:

а) визалык белгилер үчүн беттери бүткөнүнө байланыштуу, колдонуу мөөнөтү аяктаганда:

- алмаштырылууга тийиш болгон жалпы жарандык паспорт;

б) жеке маалыматтар өзгөргөндүгүнө байланыштуу же жалпы жарандык паспортко туура эмес жазуулардын киргизилгендиги аныкталса:

- алмаштырылууга тийиш болгон жалпы жарандык паспорт;

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк же фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк, никени каттоо же бузуу тууралуу күбөлүк, аялынын (күйөөсүнүн) өлгөнү тууралуу күбөлүк;

в) жалпы жарандык паспорт бузулган учурда:

- бузулган, алмаштырылууга тийиш болгон жалпы жарандык паспорт.

Арыз ээсинин ким экендигин жана жалпы жарандык паспорттун реквизиттерин аныктоо мүмкүн болбогондо чет өлкөдөгү мекеменин жооптуу кызматкери мурда берилген жалпы жарандык паспорттун № 1 формасынын көчүрмөсүн берүү жөнүндө суроо-талап жиберет;

4) арыз ээсинин каалоосу менен же визалык беттери бүткөнүнө жана мөөнөтү аяктаган же аяктап бара жаткан жалпы жарандык паспортто чет мамлекеттин жарактуу визасынын болгондугуна байланыштуу экинчи жалпы жарандык паспортту алууда:

- жалпы жарандык паспорт;

5) жалпы жарандык паспорт жоголуп кеткенде:

- 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (болсо) же туулгандыгы тууралуу күбөлүк.

Арыз ээсинин ким экендигин аныктоо мүмкүн болбогондо чет өлкөдөгү мекеменин жооптуу кызматкери мурда берилген жалпы жарандык паспорттун № 1 формасынын көчүрмөсүн берүү жөнүндө суроо-талап жиберет.

Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктү тариздөө

Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу жана Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө укук берүүчү убактылуу документ болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын жараны паспортун жоготуп жиберген учурда ага Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк (мындан ары - күбөлүк) берилет.

Күбөлүк берүү Кыргыз Республикасынын жарандарынын жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде Кыргыз Республикасына кайтып келүү үчүн керектүү мөөнөткө (бирок 30 күндөн ашык эмес) Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын жарандарынын, ошондой эле өткөрүп берүүгө, экстрадициялоого же реадмиссияга жаткан чет мамлекеттин соттук же укук коргоо органдары тарабынан өткөрүлүп берилүүчү жактардын Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүгүнүн колдонулуу мөөнөтү 90 күндү түзөт.

Күбөлүк берүү маселеси менен кайрылууда арыз берүүчү төмөнкү документтерди берет:

а) белгиленген үлгүдөгү арыз;

б) келген мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан берилген, арыз берүүчүнүн паспортунун жоголгондугу боюнча кайрылган фактыны тастыктоочу документ (протокол, маалымкат жана ж.б.). Ар кандай жагдайларга байланыштуу документти (маалымкат, талон-билдирүү, протокол жана ж.б.) берүүгө мүмкүн болбогон учурда арыз берүүчү паспортунун жоголгондугунун бардык жагдайларын жана себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө кеңири түшүндүрмө берет;

в) 3 x 4 өлчөмүндө 2 фотосүрөт;

г) арыз берүүчүнүн инсандыгын идентификациялоого, Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктоого (Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, аскердик билет, офицердин (прапорщиктин) инсандыгын ырастоочу күбөлүк, запастагы офицердин аскердик билети, аскерге чакырылуучунун каттоо күбөлүгү, сүрөтү менен кызматтык күбөлүк) мүмкүнчүлүк берүүчү документтер же арыз берүүчүнүн инсандыгын ырастоочу Кыргыз Республикасынын экиден кем эмес жаранынын паспортторунун көчүрмөсүн тиркөө менен алардын белгиленген тартипте консулдук кызматтын адамдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү арызы.

Кыргыз Республикасына кайтып келгенден кийин арыз берүүчү жаңы паспортту тариздөө жана даярдоо, күбөлүктү милдеттүү түрдө тапшыруу үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнө он беш күндүн ичинде кайрылууга милдеттүү.

Күбөлүктү берүү үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттарды алышат.

 

 

Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын
СТАВКАЛАРЫ

Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын СТАВКАЛАРЫ

Консулдук кызматтардын аталышы

Консулдук кызматты көрсөтүүдө алынуучу каражаттардын чендери, сом

Консулдук кызматты көрсөтүүдө алынуучу каражаттардын чендери, АКШ долл.

1

Кыргыз Республикасынын жаранынын идентификациялык картасын – паспортун (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун берүү:

 

 

 

- анкеталарды тариздөө жана маалыматты иштеп чыгуу

 

30

2

Визаларды жана визалык колдоону тариздөө:

 

 

 

Бир жолку визаны тариздөө:

-1 айга

3589

 

50

 

Бир жолку визанын мөөнөтүн узартуу:

- ар бир 30 күн үчүн (1 ай)

704

10

 

Бир жолку студенттик визанын мөөнөтүн узартуу:

- ар бир 30 күн үчүн (1 ай)

352

 

5

 

 

Көп жолку визаны тариздөө (ай):

4315

60

 

 

Көп жолку визаны тариздөө:

- ар бир 30 күн үчүн (1 ай)

 

1078

 

15

 

Көп жолку студенттик визанын мөөнөтүн узартуу:

- ар бир 30 күн үчүн (1 ай)

 

704

 

10

 

 

Транзиттик визаны тариздөө:

 

 

 

- беш сутка

1783

25

 

Чыгуу визасын тариздөө; визаны жаңы жол жүрүү документине өткөрүү

5020

70

 

Бир адамга визалык колдоону тариздөө

352

5

3

Кыргыз Республикасына кайтууга күбөлүк берүү

 

10

4

Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттин мамлекеттик органдары тарабынан берилген ар бир документти легалдаштыруу:

 

 

 

жеке адамдардан - Кыргыз Республикасынын жарандарынан

352

5

 

жеке адамдардан – чет мамлекеттин жарандарынан жана жарандыгы жок адамдардан

3589

50

 

юридикалык жактардан

7189

100

 

Жеке адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирге чет мамлекеттин жарандары көрсөтүлгөн ар бир документин легалдаштыруу

1431

20

5

Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу жөнүндөгү документтерин тариздөө

 

510

6

Баланын жарандыкты тандоосу жөнүндө документин тариздөө

 

10

7

Кыргыз Республикасынын жарандыгын аныктоо (Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоо):

 

 

 

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн

 

10

 

- чет өлкөлүк жарандар үчүн

 

50

8

Жарандык абалдын актыларын каттоо:

 

 

 

- никелешүүнү каттоо жана никелешүү жөнүндө күбөлүктү берүү;

 

10

 

- соттон тышкары ажырашуу жана ажырашуу жөнүндө күбөлүктү берүү (тараптардын ар бирине);

 

50

 

- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндүгү жөнүндө материалдарды каттоо жана тариздөө;

 

10

 

- төрөлгөндүгүн каттоо жана төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүктү берүү

 

10

9

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин нотариалдык иш-аракеттери

 

 

10

 10.

Мүлктү пайдалануу жана тескөө укугуна ишеним кат берүү:

 

 

 

- автотранспорт каражатын;

 

10

 

- кредиттик операция жасоого;

 

10

 

- акча каражаттарын жана башка материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат

 

10

 11.

Камкорчулук, мурас иштерин жана башка мүлктүк иштерди алып баруу жана ага байланыштуу нотариалдык иш-аракеттерди жасоо

 

20