Байланыш маалыматтар

Телефон: +38-044-237-03-48, +38-044-237-03-47, +38-044-237-03-46, +380-99-114-83-07 (консул)

Электрондук дарек (кат куржуну): kgembassy.ua@mfa.gov.kg, kgembassy.ua@gmail.com