2020-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов “Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү тейлөө боюнча башкы дирекция” мамлекеттик ишкана тарабынан демилгеленип, чыгарылган “Украина дипломатиялык” аттуу жылдык илимий журналынын XXI-чыгарылышынын бет ачарына видеоконференц байланыш аркылуу катышты.

245

2020-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов “Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү тейлөө боюнча башкы дирекция” мамлекеттик ишкана тарабынан демилгеленип, чыгарылган “Украина дипломатиялык” аттуу жылдык илимий журналынын XXI-чыгарылышынын бет ачарына видеоконференц байланыш аркылуу катышты.

“Украина дипломатиялык” – бул уникалдуу чыгарылыш, анда Украинанын жана бүткүл дүйнөдөгү эл аралык процесстердин көйгөлөрүн чагылдырылат. Бул чыгарылышка 48 автордук публикация кирип, анда дипломаттардын макалалары, эл аралык мамилелердин азыркы абалы, ошондой эле, Элчи Ж.Шариповдун Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу макаласы жарык көргөн.

Презентацияга Украинанын Тышкы иштер министринин Биринчи орун басары Э.Джапарова, “Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү тейлөө боюнча башкы дирекциянын” директору П.Кривонос, Илимдер академиясынын Вице-президенти С.Пирожков, Украинада аккредиттелген Элчилер, Украинанын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын өкүлдөрү жана ардактуу консулдар катышышты.

  • 2020-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов “Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү тейлөө боюнча башкы дирекция” мамлекеттик ишкана тарабынан демилгеленип, чыгарылган “Украина дипломатиялык” аттуу жылдык илимий журналынын XXI-чыгарылышынын бет ачарына видеоконференц байланыш аркылуу катышты.
  • 2020-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Украинадагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ж.Шарипов “Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү тейлөө боюнча башкы дирекция” мамлекеттик ишкана тарабынан демилгеленип, чыгарылган “Украина дипломатиялык” аттуу жылдык илимий журналынын XXI-чыгарылышынын бет ачарына видеоконференц байланыш аркылуу катышты.

Поделиться

Facebook LinkedIn Twitter VK OK