Нью-Йорк шаарындагы Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун астындагы Туруктуу өкүлчүлүгү

Нью-Йорк шаары, Юнайтед Найшнз Плазасы 866, №477 офиси, почталык индекс 10017

Акыркы жаңылыктар