Нотариус меселелери

Нотариалдык иштер талашсыз фактыларды, юридикалык мааниге укуктук окуяларды ырастоо, документтерге аткаруучу күчтү жана юридикалык тактыкты берүү жана жарандарын жана юридикалык жактардын укук жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган аракеттерди түшүндүрөт.

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Консулдук бөлүмүндө нотариалдык иштердин эки түрүндө кызмат берүүнү тандоого болот:

- Ар түрдүү нотариалдык аракеттер.

- Баланын жарандыгын тандоо боюнча документ тариздөө.

Нотариалдык иштер үчүн төлөнүүчү акы сайттын консулдук жыйымдар Тарифи деген бөлүмүндө берилген. Консулдук жыйымдарды Элчиликтин имаратында жайгашкан банктык терминалга төлөөгө болот.