Документерди таануу жана суратып алдыруу

Укуктук жардам жана жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук мамилелер тууралуу 1993-жылдын 22-январында Минск шаарында жана 2002-жылдын 7-октябрында Кишинев шаарында кол коюлган Конвенцияларга ылайык компетенттүү мекеме же атайын ыйгарымдуу адам тарабынан бекитилген формада күбөлөндүрүлгөн жана герб түшүрүлгөн мөөр бастырылган документтер төмөндөгү мамлекеттердин аймагында атайын ырастамасы жок кабыл алынат:

 • 1. Азербайжан Республикасы;
 • 2. Армения Республикасы;
 • 3. Беларусь Республикасы;
 • 4. Грузия;
 • 5. Казакстан Республикасы;
 • 6. Молдова Республикасы;
 • 7. Россия Федерациясы;
 • 8. Тажикистан Республикасы;
 • 9. Туркменистан;
 • 10. Өзбекстан Республикасы;
 • 11. Украина.    

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары тарабынан берилген жана герб түшүрүлгөн мөөр бастырылган Россия Федерациясынын аймагында атайын ырастамасы жок эле кабыл алынат. (Мисалы, Кыргыз Республикасынын Жарандык абалды акты жазуусу (ЗАГС) Республикалык архиви тарабынан берилген никеге укуктуулук тууралуу маалым кат Элчиликтен же КРнын башка органдарынан мөөр менен күбөлөндүрүүнү талап кылбайт)

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Консулдук бөлүмүндө жеке арыз менен формы №1, никеге туруу укуктуулугу тууралуу маалым кат документтерин талап алууга болот (консулдук каттоодо турган болсо).