Документерди таануу жана суратып алдыруу

Кыргыз Республикасынан талап кылынуучу зарыл болгон документтердин тизмеси.

1. Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө маалымкаттар:

- документти талап кылуу үчүн анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), эгерде бар болсо;

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү жөнүндө күбөлүк;

- никени каттоо жөнүндө күбөлүк.

2. Никени каттоонун жоктугу жөнүндө күбөлүк

- документти талап кылуу үчүн анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), эгерде бар болсо;

- туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

- эгерде нике мурда бузулса, ажырашуу жөнүндө күбөлүк.

3. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жок экендиги жөнүндө күбөлүктөр:

Арызга төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

1) арыз ээсинин жарандыгын ырастоочу документтеринин түп нускасы жана көчүрмөсү (паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк);

2) автобиография;

3) ак фондо 4×6 см өлчөмүндөгү эки фото сүрөт;

4) Бенилюкс өлкөлөрүндө же Франциянын аймагында туруктуу жашагандыгын тастыктаган документ;

5) үй-бүлөлүк мамилелердин бар экендигин ырастоочу документ (нике тууралуу күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк).