Байланыш маалыматтар

Почталык дареги: Ascot House, 119 Crawford Street, London, W1U 6BJ, United Kingdom

Телефону: +44-203-865-1994 (Ext. 1906, 1907, 1908)

Ишеним телефону: +44-203-865-1907

Эл-почтасы: 

Жалпы суроолор үчүн: kgembassy.uk@mfa.gov.kg

Консулдук суроолор үчүн: kyrgyzconsuluk@gmail.com