Маданий-гуманитардык кызматташтык

Бул чөйрөдө өз ара мамилелер илгерилөөдө (либо илгери адымдаган) жана тез өнүгүүдө.

Адаттагыдай спорт командалары, чыгармачыл жамааттар эки жак уюштурган спорттук мелдештерге, фестивалдарга жана конкурстарга катышышат. 2017-жылдын күзүндө Өзбекистан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрү болуп өттү. Жооп катары Кыргызстандын маданий жана искусство күндөрү Өзбекистан Республикасында ушул жылдын октябрь айында өттү.

Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өзбекистан Республикасындагы элчилиги Өзбекистан Республикасындагы этникалык кыргыздарга Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына квоталык орундарга кирүү жана документтерди чогултуу боюнча маалымат берүү ишин жүргүзөт.

Кыргыз маданий борбору жана Өзбекистан Республикасынын өз ара этникалык Комитети менен тыгыз байланыштабыз. Этникалык кыргыздар Элчиликтин маданий-гумаитардык иштерине жигердүү катышышат.