Кыргыз Республикасынын Катар мамлекетиндеги Элчилиги

№4-вилла, №545-кѳчѳ (Саха 75 - Ум Аль-Сеним), 66-Зона, Вест Бей, Доха ш.