Министр Чыңгыз Айдарбеков 1944-1946-жылдары Кыргыз ССРнин Тышкы иштер Эл комиссары болгон Казы Дикамбаевдин үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүн кабыл алды

  • Министр Чыңгыз Айдарбеков 1944-1946-жылдары Кыргыз ССРнин Тышкы иштер Эл комиссары болгон Казы Дикамбаевдин үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүн кабыл алды