Кыргызcтан менен Грузиянын Тышкы иштер министрликтеринин ортосунда 2020-2021-жылдарга кызматташтык Программасына кол коюлду

  • Кыргызcтан менен Грузиянын Тышкы иштер министрликтеринин ортосунда 2020-2021-жылдарга кызматташтык Программасына кол коюлду