Брюссельде Кыргызстандын жаратылышынын уникалдуулугу жана экологиялык дипломатияны мындан ары илгерилетүү маанилүүлүгү белгиленди

  • Брюссельде Кыргызстандын жаратылышынын уникалдуулугу жана экологиялык дипломатияны мындан ары илгерилетүү маанилүүлүгү белгиленди