Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Армения Республикасындагы жана Армения Республикасында айкалыштырып иштөө менен дайындалган Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси А.Джекшенкулов Армения Республикасынын Президенти А.Саркисян мырзага Ишеним грамотасын тапшырды

  • Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Армения Республикасындагы жана Армения Республикасында айкалыштырып иштөө менен дайындалган Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси А.Джекшенкулов Армения Республикасынын Президенти А.Саркисян мырзага Ишеним грамотасын тапшырды