Башкаруунун парламенттик формасы менен демократиялуу мамлекет куруудагы Кыргызстандын ийгиликтери Европа Бирлигине мүчө-мамлекеттердин Элчилери тарабынан белгиленди

  • Башкаруунун парламенттик формасы менен демократиялуу мамлекет куруудагы Кыргызстандын ийгиликтери Европа Бирлигине мүчө-мамлекеттердин Элчилери тарабынан белгиленди