Кыргыз Республикасы – Европа Бирлиги кызматташтыгы боюнча Кеңештин 17-жыйыны болуп өттү

  • Кыргыз Республикасы – Европа Бирлиги кызматташтыгы боюнча Кеңештин 17-жыйыны болуп өттү