Кыргыз Республикасынын БУУдагы жана Женевадагы башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү Д.Мукашев БУУнун Адам укуктары боюнча жогорку комиссары М.Бачелет менен баарлашты

  • Кыргыз Республикасынын БУУдагы жана Женевадагы башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү Д.Мукашев БУУнун Адам укуктары боюнча жогорку комиссары М.Бачелет менен баарлашты