Япониянын Кыргызстандагы жаңы Элчисинин дипломатиялык миссиясы

  • Япониянын Кыргызстандагы жаңы Элчисинин дипломатиялык миссиясы