Кыргызстандын региондору менен Женева кантонунун ортосунда боордош мамилелерди түзүү маселелери талкууланды

  • Кыргызстандын региондору менен Женева кантонунун ортосунда боордош мамилелерди түзүү маселелери талкууланды