Кыргызстандын Миграция боюнча эл аралык уюм менен кызматташтык маселелери талкууланды

  • Кыргызстандын Миграция боюнча эл аралык уюм менен кызматташтык маселелери талкууланды