.Айдарбеков «Менин айылым» долбоорун ишке ашырып жаткан кореялык KOICA агенттигинин Кыргыз Республикасындагы ишмердүүлүгүн жогору баалады

  • .Айдарбеков «Менин айылым» долбоорун ишке ашырып жаткан кореялык KOICA агенттигинин Кыргыз Республикасындагы ишмердүүлүгүн жогору баалады