КР ЖК Шайлоо 2020 жыл

2020-жылдын октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндѳ чет ѳлкѳлѳрдѳ убактылуу жашап жаткан же жүргѳн Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусунун шарттары жана ѳзгѳчѳлүктѳрү тууралуу маалымат

Добуш сатып алууга каршы (сурдокотормо менен)