КР ЖК Шайлоо 2020 жыл

 

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн биометрикалык каттоо:

Чет өлкөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн консулдук эсепке алуу:

Чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн добуш берүү:

2020-жылдын октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндѳ чет ѳлкѳлѳрдѳ убактылуу жашап жаткан же жүргѳн Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусунун шарттары жана ѳзгѳчѳлүктѳрү тууралуу маалымат:

Добуш сатып алууга каршы (сурдокотормо менен):