КР ТИМ мамлекеттик органдарга жиберилген документтин туру