Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын бөлүмчөсү