Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Ч.Айдарбековдун КР жарандарын эвакуациялоо боюнча брифинги