Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan ileTacikistan sınırındaki olaylara ilişkin açıklama.

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 14-17 Eylül 2022 tarihlerinde Kırgız Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında meydana gelen olayları Tacikistan Cumhuriyeti'nin devletimize karşı önceden planlanmış silahlı saldırı eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindedir.

Tacik tarafının insanlık dışı eylemleri sonucunda 18 Eylül 2022 tarihi itibariyle 46 Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti ve 140'ı yaralandı. Yaklaşık 140 bin kişi zorunlu tahliyeye maruz bırakıldı. Muazzam maddi hasar meydana geldi.

Tacik tarafının “Tacikistan Cumhuriyeti'ne karşı silahlı saldırı eylemi” düzenlendiğine ilgili asılsız suçlamaları, sorumluluğu ve suçu Kırgız Cumhuriyeti üstüne atmak için boş bir girişimidir. Tacik tarafı, Kırgız Cumhuriyeti'nin savunma eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan yaygın yanlış bilgilendirme kampanyasını başlattı.

Tüm sorumluluğu üstlenerek Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamlarının yayınladığı bilgilerin gerçeğe uymadığını bildirmekteyiz. Kırgız tarafında, saldırının başlangıcının, ayrıca Kırgız Cumhuriyeti topraklarında Tacik askerleri tarafından işlenen tüm vahşet ve suçların kaydedildiği tüm kanıtlar (fotoğraf ve video materyalleri) bulunmaktadır. Gerekirse Kırgız tarafı bu kanıtları sunmaya hazır.

Tacikistan Cumhuriyeti, BM Antlaşması ve diğer uluslararası belgelerde yer alan toprak bütünlüğü, devlet sınırlarının dokunulmazlığı, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolları, kuvvet kullanmama ve kuvvet tehdidi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gibi temel uluslararası ilkeleri açıkça ihlal etmiştir.

Kırgız Cumhuriyeti, devletin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine haince saldırıda bulunan Tacik tarafının aksine yabancı toprakları ele geçirme hedefi olmadan, sadece savunma pozisyonunda hareket etti, ki bu durum Tacikistan'ın toprak iddialarının mevcudiyetini bir kez daha doğruladı.

Kırgız tarafı, Tacik tarafından Kırgız Cumhuriyeti topraklarına yönelik tavizsiz işgal planlarından ve sınır bölgesindeki durumu kızıştırma hedefinden vazgeçmesini talep etmektedir.

Daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal ederek, silahlı kuvvetleri ve ağır askeri donanımı kullanarak askerlerini Kırgızistan sınırına önceden çeken, Kırgız Cumhuriyeti topraklarının derinliklerinde yer alan Batken bölgesinin bölgesel merkezi Batken şehrinin bombalanması (kaydedilmiş video materyalleri var) da dahil Kırgız Cumhuriyeti'nin Batken bölgesinin Batken ve Leylek ilçelerindeki Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki  tüm sınır noktalarına ve yerleşim yerlerine sebepsiz saldıran Tacikistan Cumhuriyeti'nin yasadışı ve yıkıcı eylemlerini şiddetle protesto etmekteyiz.

Tekrarlanan ateşkes anlaşmalarına rağmen Tacik tarafının kışkırtıcı bombalamalara devam ettiğine ve Kırgız Cumhuriyeti'nin Batken bölgesindeki Dostuk, Aksay, Internatsional, Caştık, Borborduk, Arka, Kulundu gibi yerleşim yerlerini ele geçirdiğine dikkatinizi çekmekteyiz.

Tacik tarafının yasadışı eylemleri, ikili ve çok taraflı anlaşmalara aykırı, ülkelerimizin halkları arasındaki iyi komşuluk ve karşılıklı destek ruhuna ters düşen agresif ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerdir.

Tacik tarafındaki düzensiz paramiliter grupların aktif katılımı son derece endişe vericidir.

Tacik tarafının eylemleri, büyük çaplı devletler arası çatışmanın ortaya çıkmasına ve bir bütün olarak Orta Asya bölgesindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir. Ayrıca, Tacik tarafının kışkırttığı durum, sivil halk, askerler arasında kayıplara, askeri ve sivil altyapıya, yerel halkın sağlığına ve mallarına ciddi zararlar verilmesine yol açtı.

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere masasında yalnızca barışçı çözüm yolları ve siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiği konusundaki değişmeyen tutumunu yeniden teyit etmektedir.