Diplomatic staff

 

  • Apyshov Meerimbek Berdibekovich – Head
  • Primkulov Sulaiman Zholdoshbekovich – Deputy Head
  • Shadyhanov Emil Toktosunovich – Counsellor
  • Kabaev Azamat Asanakunovich – Second secretary
  • Abdirashitov Ernist Bekmurzaevich  – Third secretary
  • Manas uulu Atabek  – Third secretary
  • Atambaeva Adina Zhalilovna – Attache
  • Olzhobaev Nurgazy Olzhobaevich – Attache
  • Zhoobasarova Zhibek Zhaambaevna - Leading Specialist