Useful information

Useful links:

• President of the Kyrgyz Republic: www.president.kg

• Government of the Kyrgyz Republic: www.gov.kg

• Parliament of the Kyrgyz Republic (Parliament): www.kenesh.kg

• Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic: www.mfa.gov.kg

• State Migration Service under the Government of the Kyrgyz Republic: www.mz.gov.kg

• Kyrgyz Tourist Information Site: www.discoverkyrgyzstan.org


         Public representatives in the regions of the Russian Federation

№,  Region, city Name Phone :

1. Irkutsk region (Irkutsk) Abdyldaev Tynchtyk 8-964-356-97-13

2. Kamchatka Territory (Petropavlosk-Kamchatsky) Abdullaev Saadi Makhmadovich 8-924685-      55-20

3. Penza region (Penza) Abdyzhaparov Eldiyar Abdyzhaparovich 55-13-88, 70-77-11

4. Tomsk region (Tomsk) Abdumanapov Rustam Abdubaitovich 8-923-444-50-55 8 (38222)            412542

5. The Republic of Altai (Gorno-Altaisk) Adambekov Myrzabek Zhumabekovich 8 (38822)              67766 8-923-660-91-39

6. Yaroslavl region. Yaroslavl Arykbaev Kerim Childebaevich 8-9052-135-34-98

7. Omsk         Region  Omsk Asanov Akimbek Myrzaevich 8-923-671-26-45

8. Krasnoyarsk Territory   (Krasnoyarsk) Bataeva Nazgul Zhanyshbekovna 8-913-534-44-33, +      7-391-254-20-10

9. Moscow Kravtsov Vasily Vasilyevich 8-926-690-09-72.