The Consular Section

Иш тартиби:

Дүйшѳмбү-Жума 9:00дѳн 18:00 чейин

13:00 дѳн 14:00 чейин – түштѳнүү убагы

9:00 дан 18:00 чейин – документтерди кабыл алуу жана берүү