Маданий-гуманитардык кызматташтык

Маданий-гуманитардык кызматташтык эки тараптуу кызматташуудагы каныккан аспектилердин бири болуп эсептелет, ал эки өлкөнүн ар түрдүү программаларынын алкагында жүргүзүлөт, ошондой эле жүргөн өлкөсүндөгү КР менен АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү тарабынан ишке ашырылат.