Укуктук базасы

Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин келишимдик-укуктук базасы 41 эл аралык жана 22 мекемелер аралык макулдашуулардан турат.