Жарандык маселелер

2007-жылдын 21-майындагы № 70 "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Мыйзамынын 6-беренесинин экинчи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жаранынын башка жарандыгын алуусу Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотууга алып келбейт.

Башкы консулдук 18 жашка толгон жана төмөнкү документтерди тапшырган жарандын жазуу түрүндөгү арызы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууну каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын документтерин кабыл алууга укуктуу:

1. Арыз ээсинин жарандыктан чыгуунун себебин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу ниети жөнүндө жазуу түрүндөгү кайрылуусу.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин атына жазылган анкета.

3. Кыргыз Республикасынын жаранынын консулдук каттоого тургандыгы жөнүндө белгиси бар паспорту.

4. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү.

5. Нике күбөлүгүнүн, никенин бузулушу, жубайынын өлгөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү же жубайды өлгөн же дайынсыз жоголду деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими - тиешелүү учурларда.

6. Кыргыз Республикасынын салык органынын (Кыргыз Республикасынын аймагындагы акыркы жашаган жери боюнча) салык карызынын жоктугу жөнүндө документи.

7. Автобиография

8. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын алдында аткарылбаган милдеттенмелердин (алимент, мүлк жана башка) жоктугу жөнүндө жеке декларация.

9. Ак фондо 4×6 см өлчөмүндөгү беш түстүү сүрөт.

10. Консулдук жыйымдар 510 долларды түзөт.

11. Эгерде арыз берүүчүдө Кыргыз Республикасынын жаранынын жубайы, ошондой эле анын багуусунда болгон жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган адамдар болсо, алардын арыз ээсинин Кыргыз Республикасынын жарандыгынан  баш тартуусуна карата мамилеси жөнүндө жазуу түрүндөгү арыз берүү зарыл..

12. Эгерде арыз берүүчү бир эле учурда жашы жете элек балдарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз менен кайрылса, анда төмөнкүлөр берилет: туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, - баланын жарандыгын токтотууга экинчи ата-энесинин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу. , 14 жаштан 18 жашка чейинки балдардын жарандыкты өзгөртүүгө нотариалдык макулдугу.

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык адамдарды аныктоо тартиби

Элчилик Өзбек Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына өзүнүн таандык же таандык эместигин аныктоо боюнча арыздарын кароого укуктуу.

Кыргыз Республикасынын жарандыгын аныктоодо алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык арызы менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемелерине аныктоо үчүн кайрылышат. Өтүнмөгө төмөнкүлөр тиркелиши керек:

1) арыз берүүчүнүн инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтердин түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн (паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк);

2) толук өмүр баян;

3) 4x6 см өлчөмүндөгү эки сүрөтт ак алкагында;

4) чет өлкөдө туруктуу жашаган ырастоочу документ.

Маанилүү маалымат:

 Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн бардык документтер бар болсо, өтүнмөлөр иштеп чыгууга кабыл алынат жана өтүнүүчү бардык зарыл документтерди тапшырган күндөн тартып кароого кабыл алынды деп эсептелет. Арыз берүүчүгө жарандыкты каттоо үчүн документтердин кабыл алынгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет.

 Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы чыккандан кийин арыздануучудан Кыргыз Республикасынын паспорттору алынат жана жарандыкты токтоткондугу жөнүндө күбөлүк берилет.

Жарандыктан чыгуунун жол-жобосу алты айдан бир жылга чейин созулат.