Дипломатиялык миссиянын башчысы

Тотуяев Уланбек Асанкулович

Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси

Туулган жылы: 17-сентябрь, 1980

Туулган жери: Бишкек шаары

Билими: Жогорку, 

Улуту: кыргыз;

Тил билүүсү: кыргыз, орус, англис

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарында эмгек ишмердиги:

2003 - 2004-жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

министрлигинин Эл аралык келишим департаментинин катчысы - референти.

         2004 - 2006-жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин атташеси.

         2006 - 2008-жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин 3-катчысы.

         2007 - 2008- жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин 2-катчысы.

         2008 - 2012- жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаментинин 2-катчысы.

         2012 - 2014-жылдары - Кыргыз Республикасынын Казакстан

Республикасындагы Элчилигинин 2-катчысы (консул).

         2014 - жылдын июнь айынан бери - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин 2-катчысы.

         2015 - жылдын февралынан тартып - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин 1-катчысы.

         2016 - жылдан тартып - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

министрлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин кецешчиси.

         2017 - жылдан тартып - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

министрлигинин Биринчи Саясий башкармалыгынын бeлyм башчысы.

         2019 - жылдын январынан октябрына чейин - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Биринчи Саясий департаментинин директорунун орун басары.

         2019 - 2021 – жылдары - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Биринчи Саясий департаментинин директору.

         2021 - жылдын июль айынан ушул кyнгө чейин - Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси.

         «1-класстагы кеңешчи» дипломатиялык рангына ээ.