Укуктук базасы

Эки тараптуу мамилелердин келишимдик-укуктук базасын мамлекеттер, өкмөттөр жана мекемелер аралык 53 эл аралык келишимдер менен макулдашуулар түзөт.