Дипломатиялык миссиянын башчысы

Башкы консул - Тимур Абдижалил